Välkommen till Moodle!


Detta är Campus Telges lärplattform.

För att logga in måste du blivit registrerad och fått ett aktiveringsmejl till den mejladress du angett. Om du startade dina studier år 2018 eller senare så loggar du in med OpenID Connect och använder samma inloggningsuppgifter som till ditt konto i Office365.

Kan du inte logga in, eller har du andra frågor angående ditt konto? Kontakta skolans administratör så får du hjälp.


  Available courses

  moodle_location: SE
  moodle_duration: Test

  Experimentera fritt!

  Students will read the book Tuck Everlasting.  While reading the book, students will participate in 7 literacy circle events. Students will pose questions for discussion and answer 2 other questions posed. 

  Testmetoder är en kurs

  Databasteknik för Testare tar upp design och implementering av databaser ur en testares perspektiv.

  Den studerande får lära sig om RDBMS, SQL, ER-Diagram, transaktioner och databasadministration.

  Intensivkurs i verktyget SOAPUIPro

  Här hittar du de regler som gäller vid tentamen på Enheten för högre utbildning i Södertälje.

  En kort kurs i hur man skriver rapporter för LIA och examensarbete

  Bildgallerier för Campus Telge
  Här kan du läsa hur du som lärare använder Moodle och de riktlinjer du bör följa när du redigerar en kurs.

  Denna kurs presenterar generella kvalitetsverktyg och kvalitetssystem samt principer för hur dessa kan användas. Du får kunskap om moderna teorier, metoder och verktyg som används för att utveckla och säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt, hållbart och kvalitetssäkert. Du får kunskaper och insikt i vad certifieringsstandarder för ledningssystem och miljöledning sätter för krav på en verksamhet. Vi tittar på hur organisationer kan bedriva kvalitetsarbete och de värderingar, arbetssätt och verktyg som kvalitetsutveckling bygger på.


  Kursplanen är fastställd av utbildningens ledningsgrupp och beskriver innehåll, kursmål och examinationsformer för kursen